facebook

ДепартаментПриродни науки

Актуално

php-thumb-generated-thumbnailjpg_678x410_crop_478b24840a
23.06.2021 13:00

Изнесено семинарно занятие в Ботаническата градина на БАН

Растително разнообразие - колекции на ботаническата градина и редки видове растения

Ботаническа градина на БАН, Околовръстен път № 22


Организатори:
Департамент „Природни науки”
Лаборатория по зоология и ботаника

Лектори:
експерти от Ботаническата градина


Модератор:
проф. д-р Даниела Пиларска


Участници:
студенти от БП „Екология и опазване на околната среда” и БП „Биология – обща и приложна”


В рамките на изнесеното занятие в Ботаническата градина на БАН ще бъде представена подробна информация за растителното разнообразие в България и за ценните колекции и редките растения, които могат да се видят на територията на Ботаническата градина.