facebook

ДепартаментПриродни науки

Актуално

1799891_678x410_crop_478b24840a
19.06.2021 13:00

Семинар на открито в рамките на TERRA nostra-junior - Екологични въздействия върху биологичното разнообразие

Екологични въздействия върху биологичното разнообразие

Сборен пункт - беседката пред ARTES

Организатори:
департамент „Природни науки”
БП „Екология и опазване на околната среда”


Водещ:
доц. д-р Ралица Берберова


Участници:
студенти от БП „Екология и опазване на околната среда”


В рамките на семинарното занятие студенти от бакалавърска програма „Екология и опазване на околната среда” – редовна и дистанционна форма, ще представят свои разработки по следните подтеми: „Въздействие на отпадъците върху биологичното разнообразие”, „Въздействие на замърсения въздух върху биологичното разнообразие”, „Въздействие на замърсени води върху биологичното разнообразие” и „Въздействие на природни бедствия върху биологичното разнообразие”.