facebook

ДепартаментПриродни науки

Дипломиране

Дипломирането на студентите, обучаващи се в бакалавърските и магистърските програми, предлагани от департамента, се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за учебния процес на НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен.

Студентите придобиват право за дипломиране след семестриално завършване на програмата и получаване на пълния брой необходими кредити, които са разпределени съгласно Програмната схема на програмата.

Стартиране на процедурата по дипломиране става с подаване на заявление до Директора на програмен съвет. 

Защитата на дипломните тези и държавните изпити се провеждат от комисии, включващи яленовете на Програмния съвет, които са преподаватели от програмата  и определяни със заповед на Декана на съответния факултет.

Резултатите от дипломирането се обявяват на студентите в деня на провеждане на защитата на дипломните тези и държавния изпит.

Дипломиране в бакалавърска програма "Биология - обща и приложна"

Дипломирането става с полагане на писмен и устен държавен  изпит или със защита на дипломна теза. Студентите с общ успех от курса на обучение над Много добър 4.50 имат право да разработват дипломна теза.

Студентите с общ успех от курса на обучение под много добър 4.50 задължително се дипломират с писмен и устен държавен изпит. Изисквания ТУК

 

Дипломиране в бакалавърска програма "Клетъчна биология и Вирусология"

Дипломирането става с полагане на писмен и устен държавен  изпит или със защита на дипломна теза. Студентите с общ успех от курса на обучение над Много добър 4.50 имат право да разработват дипломна теза.

Студентите с общ успех от курса на обучение под много добър 4.50 задължително се дипломират с писмен и устен държавен изпит. Изисквания ТУК

 

 

Дипломиране в магистърска програма "Микробиология"

Дипломирането става с полагане на писмен и устен държавен  изпит или със защита на дипломна теза. Студентите с общ успех от курса на обучение над Много добър 4.50 имат право да разработват дипломна теза.

Студентите с общ успех от курса на обучение под много добър 4.50 задължително се дипломират с писмен и устен държавен изпит. Изисквания ТУК

 

ДАТИ ЗА ЗАЩИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за 2022/2023 уч. г. към Програмен съвет по Науки за Земята за следните програми:

 

БП „Екология и опазване на околната среда“ – редовно и дистанционно обучение

МП „Екологични експертизи и контрол“ – редовно и дистанционно обучение

МП „Международен алтернативен туризъм“ – редовно и дистанционно обучение

 

Държавни изпити:

15 декември 2022 г. (четвъртък)

30 юни 2023 г. (петък)

 

Защити на тези:

13 декември 2022 г. (вторник)

27 април 2023 г. (четвъртък)

29 юни 2023 г. (четвъртък)

 

За подробности относно условията, сроковете и начините за подаване на документи за дипломирането, е необходимо да се свържете с програмния консултант, доц. д-р Биляна Костова, bkostova@nbu.bg