facebook

ДепартаментПриродни науки

Партньори

 1. Институт за космически изследвания и технологии – БАН
 2. Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория „Рожен“ – БАН
 3. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН
 4. Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН
 5. Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“
 6. Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН
 7. Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов” – БАН
 8. Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН
 9. Институт на учените - Враца
 10. Българско микробиологично дружество
 11. Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
 12. Национален музей „Земята и хората“
 13. Национален природонаучен музей – БАН
 14. Министерство на околната среда и водите
 15. Изпълнителна агенция по околна среда към Министерство на околната среда и водите
 16. Лесозащитна станция – София към Изпълнителна агенция по гори към Министерство на земеделието и храните
 17. Лесозащитна станция – Пловдив към Изпълнителна агенция по гори към Министерство на земеделието и храните
 18. Дирекция на природен парк „Рилски манастир”
 19. Дирекция на природен парк „Русенски Лом“
 20. Българска агенция по безопасност на храните
 21. Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология към Българска агенция по безопасност на храните
 22. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ – София
 23. Асоциация на българските градове и региони
 24. Община Ракитово
 25. Екологично сдружение „За Земята“
 26. Фондация „Екообщност“
 27. Национално дружество „Екологично инженерство и опазване на околната среда”
 28. Медикодиагностична лаборатория „Ескулап“ ЕООД
 29. „Проген“ ООД
 30. Университет за приложни науки, Еберсвалде, Германия
 31. Instiute for geobiology, arheology, underground waters and ecology (IGAPE) – Скопие, Македония