facebook

ДепартаментПриродни науки

Съвет на департамента

 доц. д-р Галина Сачанска

e-mail: gsatchanska@nbu.bg

 

доц. д-р Ралица Берберова

е-mail: rberberova@nbu.bg


доц. д-р Биляна Костова
e-mail: bkostova@nbu.bg 

доц. д-р Николай Петров

e-mail: npetrov@nbu.bg

 

доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова

e-mail: doctor.mihaylova@gmail.com 

 

гл. ас. д-р Кирил Кирилов

e-mail: kkirilov@nbu.bg

 

ас. Даяна Борисова

e-mail: dborisova@nbu.bg